Bắc Giang

Tên Đại Lý Địa chỉ Điện thoại Quận / Huyện
Quầy thuốc Thanh Hiếu thôn Thành công, Tiền Phong 0353349372 Yên Dũng
Quầy thuốc 183 183 Tân Thành ,Trường Sơn 0824652715 Lục Nam
Quầy thuốc 228 288 Số Biển, xã Biển Động 0985008788 Huyện Lục Ngạn
  chợ Hòa Bình, Liên Chung 0356625220 Tân Yên
  15 Lý Thái Tổ, Trần Phú 0986226801 Thành phố Bắc Giang
Quầy thuốc Dũng Hà đường Võ Nguyên Giáp, Mỹ cầu, Tân Mỹ 0357301987 Thành phố Bắc Giang
Nha Khoa Hà Nội khu 4, thị trấn An Châu 0975032895 Sơn Động
  Quang Biểu, xã Quang Châu 0979634097 Huyện Việt Yên