Bình Thuận

Tên Đại Lý Địa chỉ Điện thoại Quận / Huyện
Nhà thuốc Linh Vũ 60 Đại Thành, Mương Mán 0979693486 Hàm Thuận
Quầy thuốc Hồng Tâm 207 đường 27/4, Hội An, Tam Thanh 0933882659 Đảo Phú Quý
Nhà thuốc Ngọc Hà 234 xóm 5 thôn 2 xã Đức Phú 0978428024 Huyện Tánh Linh