Quảng Trị

Tên Đại Lý Địa chỉ Điện thoại Quận / Huyện
Nhà thuốc Linh Phương km32, Hướng Hiệp 0368690156 Huyện ĐaKrông
Nhà thuốc Tà Rụt xã Tà Rụt 0972344371 Huyện ĐaKrông
Nhà thuốc Minh Ngọc 603 Lê Duẩn 0944582466 Thành phố Đông Hà
Quầy thuốc số 9 xã Thanh An 0385915388 Huyện Cam Lỗ
Bỉm sữa Phúc Hoàng Bồ Bản, xã Triệu Trạch 0968246376 Huyện Thiệu Phong